Spůłdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej
  !!! ważne informacje !!!
 

O G Ł O S Z E N I E - dn. 12.03.2015
Ze względu na remont "łącznika" drogi na os. Krakowska, zwracamy się do mieszkańców z apelem o poszanowanie istniejących chodników i trawników.

PROSIMY   NIE   PRZEJEŻDZAĆ  AUTAMI
przez  CHODNIKI   i   TRAWNIKI !

Zniszczone chodniki będą wymagały remontu, co będzie generowało dodatkowe koszty.


NAWIETRZANIE MIESZKAŃ - warunkiem prawidłowej cyrkulacji powietrza w mieszkaniach i zapewnienie bezpieczeństwa.

W sezonie zimowym należy zwrócić szczególną uwagę w zakresie prawidłowego nawietrzania własnego mieszkania celem zapewnienia właściwej cyrkulacji i wymiany powietrza, służącego do zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej gospodarki ogrzewania mieszkania.

Żeby ogrzewanie mieszkania było jak najbardziej efektywne, należy:
·       NIE zasłaniać i nie zastawiać kaloryferów(!) oraz stosować krótkie firanki i zasłony (sięgające do parapetu), tak aby skuteczność grzania kaloryferów była jak największa.
·       Wietrzenie okresowe mieszkania (wykonywać niezależnie od w/w prawidłowego nawietrzania) poprzez szerokie otwarcie okien, powinno być intensywne, ale krótkie (wymiana „zużytego” powietrza, ale bez znacznego ochłodzenia mieszkania) przy jednoczesnym zakręceniu termostatów na kaloryferach (ograniczenie strat ciepła, które „ulatuje” na zewnątrz).

Brak prawidłowego nawietrzania Państwa mieszkania, wywołuje skutki w postaci:
1.    ciągów wstecznych i zasysanie zimnego powietrza przez przewody kominowe lub wentylacyjne,
2.    zwiększonego poziomu zawilgocenia, co może prowadzić do powstawania grzybów i pleśni na ścianach,
3.    zwiększonego poziomu CO2 (dwutlenku węgla), który powyżej poziomu 1500ppm (stężenie 0,15% w powietrzu) wpływa na pogorszenie koncentracji, osłabienie, itp., a w dłuższym okresie może być przyczyną groźnych chorób np. nadciśnienia, chorób płuc i/lub wzroku,
4.    możliwość powstania zabójczego CO (tlenku węgla - czadu), który już w niewielkich ilościach stężenia 1000ppm (ok. 0,10% w powietrzu) może spowodować śmierć mieszkańców a nawet sąsiadów (!).
Czad jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza. Najwięcej zatruć stwierdza się w sezonie zimowym. Jak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej: w Polsce, w okresie od września 2012r. do marca 2013r. w wyniku zatrucia tlenkiem węgla (CO) zginęło 91 osób, a 2216 zostało poszkodowanych. Jest to głównie związane z mniejszym poziomem nawietrzania pomieszczeń i używaniem urządzeń spalinowych (kuchenek, piecyków, grzejników). 

Stężenie CO (czadu) w powietrzu

Objawy zatrucia

0,01–0,02%

lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny

0,04%

silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia

0,08%

zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po 2 godz. trwała śpiączka

0,16%

silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po 2 godzinach

0,32%

intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 MINUTACH

0,64%

ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 MINUT

1,28%

utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 MINUTACH

 5.    Ponadto, nadmierne uszczelnianie mieszkań wbrew pozorom nie wpływa na uzyskanie oszczędności na kosztach ogrzewania, lecz odwrotnie, przy słabo działającej wentylacji, z mieszkania nie jest odprowadzona para wodna, a powietrze o dużej wilgotności potrzebuje więcej ciepła do osiągnięcia pożądanej temperatury.
W związku z powyższymi uwagami: prawidłowe STAŁE nawietrzanie własnych mieszkań, leży zarówno w interesie mieszkańca(ów) jak i służy ogółowi wszystkich mieszkańców danego budynku.

Praktyczne porady:
Aby zapewnić STAŁY dopływ powietrza w normatywnej ilości, zapewniający prawidłową wentylację oraz utrzymać komfort cieplny w mieszkaniu, należy:
·       W górnej ramie okiennej zamontować nawiewniki (nawietrzaki) - najlepiej w każdym pomieszczeniu po jednym (szczególnie kuchnia, pokój dzienny); cena rynkowa ok. 100-150zł za 1 sztukę nawiewnika.
·       lub alternatywne, tańsze rozwiązanie od powyższego (tj. montażu nawiewników) - wycięcie obu uszczelek w górnej ramie okiennej (uszczelka na skrzydle i uszczelka w futrynie okiennej) na odcinku CO NAJMNIEJ ok. 20-30cm, w każdym pomieszczeniu; najlepiej, aby szczelina była umiejscowiona w górnej ramie okna usytuowanego nad kaloryferem.
·       Wszystkie wewnętrzne drzwi w mieszkaniu (szczególnie do kuchni, łazienki, wc, ale również do pokoi) powinny mieć otwory nawiewne w dolnej części drzwi, lub powinny być przycięte od dołu, tak aby była szczelina ok. 1-3 cm pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą.
·       BEZWZGLĘDNIE odsłonić wszelkie kratki ciągów wentylacyjnych i spalinowych oraz zdemontować wywietrzniki mechaniczne lub pochłaniacze kuchenne, podłączone do ciągów wentylacyjnych/spalinowych.

Podstawa prawna w zakresie nawietrzania: 
1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z załącznikiem do w/w rozporządzenia z dn. 10.12.2010, a dotyczące również istniejących i wybudowanych budynków oraz pomieszczeń:
·         art.147 ust.1,  art.149 ust.1,  art. 155 ust.3 i ust.4,
podają zasady nawietrzania pomieszczeń mieszkalnych i wskazują do stosowania normy: PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3

2) Polska Norma PN-83/B-03430/Az3 określa ilość stałego napływ zewnętrznego powietrza przez stolarkę okienną i drzwiową do sprawnego działania wentylacji oraz zapewnienia właściwego spalania gazu i odprowadzania spalin z pieców oraz kuchni gazowych.

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania powinny wynosić co najmniej:
- dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnie gazowa - 70 m3/h,
- w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h,
- w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h,
- dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnie elektryczna - 50 m3/h,
- dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h,
- dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h,
- dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h.
- dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym - 30 m3/h. 
  Od początku tę stronę odwiedziło 7152 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja