Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej
  opłaty za użytkowanie części wspólnych na własne potrzeby
 

U C H W A Ł A    Nr   56 / 2014

 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej z dnia  06.11.2014 roku.

§ 1

Na podstawie Statutu §143 ust.12 oraz Regulaminu użytkowania części wspólnych nieruchomości budynkowych par.4 ust.4, Rada Nadzorcza  Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Orkana w Mszanie Dolnej ustala od dnia 01.03.2015 (co najmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem) odpłatność z tytułu:

1.    użytkowania części wspólnej budynku wydzielonej z części klatki schodowej, holu lub przedsionka w wysokości 5 zł miesięcznie od 1 m2 zajmowanej powierzchni

2.    użytkowania pomieszczenia pod schodami lub małej piwnicy w wysokości 10 zł miesięcznie od 1 pomieszczenia

3.    użytkowania pomieszczenia średniej piwnicy w wysokości 20 zł miesięcznie od 1 pomieszczenia

4.    użytkowania pomieszczenia dużej piwnicy, pralni, suszarni lub wózkowni w wysokości 30 zł miesięcznie od 1 pomieszczenia

5.    użytkowania urządzenia zamontowanego na dachu budynku w wysokości 10 zł miesięcznie od 1 urządzenia

6.    użytkowania urządzenia zamontowanego na elewacji budynku w wysokości 5 zł miesięcznie od 1 urządzenia

7.    użytkowania anteny satelitarnej/RTV/internetowej zamontowanej na wewnętrznej ścianie balkonu/loggi w wysokości 0 zł miesięcznie od 1 urządzenia

8.    użytkowania anteny satelitarnej/RTV/internetowej zamontowanej na balustradzie balkonu/loggi w wysokości 0 zł miesięcznie od 1 urządzenia.

Uzasadnienie:

Ujednolicenie zasad użytkowania części wspólnych, ochrona części wspólnych budynków przed niewłaściwą eksploatacją, niszczeniem lub dewastacją, a także przed nieuprawnionym użytkowaniem pomieszczeń.

§ 2

Wykonanie uchwały poleca się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Tracą moc dotychczasowe Uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2016 z dn. 02.10.2006  i 8/VI/2011 z dn. 07.06.2011

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
  Od początku tę stronę odwiedziło 7453 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja