Spůłdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej
  Aktualności
 
ZEBRANIA INFORMACYJNE - marzec 2015r.
Zapraszamy na zebrania informacyjne dla mieszkańców obu osiedli:
  • 10.03.2015 o godz 17.00 dla os. Krakowska (w holu biura Spółdzielni, Starowiejska 89B)
  • 17.03.2015 o godz 17.00 dla os. Starowiejska (w Świetlicy, Starowiejska 11)
Omawiane będą bieżące sprawy naszej Spółdzielni, w szczególności:
budowa łacznika przez os. Krakowska, prawidłowe nawietrzanie mieszkań w okresie zimowym, wnioski w sprawie wycinki drzew i krzewów, spotkanie z p. Ł.Iwańskim obsługującycm instalacje AZART, inwentaryzacja części współnych użytkowanych na indywidualne potrzeby, itd.
ZAPRASZAMY!Inwentaryzacja części wspólnych - wykorzystywanych / zajętych do indywidualnego użytkowania

Spółdzielnia przystępuje do kontroli i weryfikacji zasobów wspólnych, które zostały zajęte lub zagospodarowane dla  indywidualnych potrzeb. Zakres kontroli:
- pomieszczenia piwniczne
- suszarnie
- wózkownie
- inne wspólne pomieszczenia gospodarcze w piwnicach
- hole klatek schodowych
- anteny zamontowane na elewacjach
- itd.
Kontrola jest zaplanowana w terminie do 15.04.2015.
Na podstawie wyników kontroli zostaną skierowane pisma do osób, które użytkują części wspólne do indywidualnych potrzeb o ich zwolnienie lub wnoszenie opłat zgodnie z Regulaminem użytkowania części wspólnych nieruchomości budynkowych i odpłatnością określoną Uchwałą Rady Nadzorczej nr 56/2014 z dn. 06.11.2014.Adresy e-mail'owe do mieszkańców
Członkowie naszej Spółdzielni, którzy są zaintersowani otrzymywaniem głównych dokumentów lub ważnych powiadomień w wersji elektornicznej, proszeni są o podawanie swoich adresów e-mail'owych do biura Spółdzielni. Prosimy o zachowanie formy pisemnej, aby uwierzytelnić prawidłowość przekazanego adresu e-mailowego.
Drogą e-mailową bedziemy mogli przekazywać Członkom Spółdzielni:
- roczne sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowe,
- Statut i Regulaminy.
Niemniej w celach bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, dane osobowe zawarte w dokumentach będą usuwane.
 
  Od początku tę stronę odwiedziło 7152 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja